LBV – Leva Bo Växa

LBV är en 2-årig kurs som syftar till att ge ett ökat helhetsperspektiv och en ökad självkänsla. Det sker bland annat genom praktiska kunskaper för eget boende, ökat självförtroende och personlig utveckling. Vidare arbetar vi med att öka kunskapen om samhället och för arbetslivet eller vidare studier. Studierna bedrivs på heltid. Kursen vänder sig till dig med diagnos autism level 1/asperger syndrom/högfungerande autism.

Kursen är inriktad på livskunskaper. De ämnen som läses integreras med det praktiska arbetet. Vi utgår från individuella förutsättningar och behov. Kursinnehållet utgår i huvudsak från nedanstående områden i ett temainriktat arbetssätt. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, mångfald, jämställdhet och kultur.

  • Livskunskap: Vi tar upp relationer, kommunikation, socialt samspel, sex och samlevnad, kriser och konflikter.
  • Omvärldskunskap: Vår kunskap om vår omvärld påverkar vårt sätt att se på världen och hur vi förstår den. Engagemang och intresse för omvärlden är målsättningen.
  • Kommunikation: Att förstå andra människor och att göra sig förstådd genom muntliga och skriftliga framställningar.
  • Livsstil: Under ämnet livsstil diskuterar vi allt från mat och hälsa till natur och miljö..
  • Boendekunskap: Boendekunskap handlar om att bo på internat, matlagning och inköp, näringslära och ekonomi, tvätt och städning.
  • Kultur & Kreativitet: Vi arbetar med att vidga de kulturella vyerna och öka den kreativa förmågan med till exempel med bild, musik och annan estetisk verksamhet.

Du får hjälp att hitta fritidsaktiviteter både på och utanför skolan. Alla kursdeltagare har ett eget boende i enkelrum på skolans internat. Personal finns tillgänglig mellan 8-17 måndag till torsdag och 8-15 på fredagar.

Prova-på-dagar

Du som söker är välkommen på prova-på-dag den 24 och 25 april 2024. Notera att prova-på-dagen är obligatoriska för dig som söker kursen. Du ansöker till prova-på-dagen genom att ansöka till kursen. Kostnaden för att vara med på prova-på.dagen är 150:-

Ansök till senast den 15 april 2024

Ring oss för mer information och för att boka tid för studiebesök. Studiebesök tas emot fortlöpande.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men skolan tar ut en serviceavgift för försäkringar och allmän service. Avgiften är 1000 kronor per termin för heltidsstudier och 500 kronor per termin för halvtidsstudier. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Kursansvarig

Ingrid Rauge

info@marieborg.org

Vill du bli mer självständig och få en ökad självkänsla?

Lämna din ansökan